00:00 - 11. november 2016

Krangling med korken

Det er bare å håpe at Ole Robert Sundes tekster får den internasjonale oppmerksomheten de fortjener.

Kvartett: Tenk fort er Ole Robert Sundes fjerde prosasamling om hverdagslige småting – alt som vanligvis unndrar seg vår oppmerksomhet. Foto: Ellen Lande Gossner

«Hvor døve og blinde er vi ikke vis-à-vis katter, pinnsvin, troster, insekter og gress», spør Ole Robert Sunde i sin nyeste samling med prosastykker, Tenk fort. Derfra begir han seg til å lytte og se på i første rekke dyr og planter og forestille seg hvordan dyr og planter selv lytter og ser.

Men som i Sundes tre foregående prosasamlinger om hverdagslige ting som vanligvis unndrar seg vår oppmerksomhet – All verdens småting (1996), Løsøre (2003) og Selvomsorg (2010) – gir inntrykkene snart etter for uttrykksbehovet. Forfatterens høyspente bevissthet springer så langt av gårde med tingene han i utgangspunktet skulle skrive om, at det ikke er tingene i seg selv, men den kunstneriske beherskelsen av verdens stoff, omskapingen av selv de minste detaljer i forfatterens eget bilde, som fremstår som Sundes egentlige emne.

 

Annonse