00:00 - 04. november 2016

Delt omsorg

Språket får ta del i dragkampen om barnet i Monica Isakstuens tredje roman.

Splitting: Monica Isakstuen lèt lesaren oppleve det brutale ved den delte omsorga.
Annonse