00:00 - 14. oktober 2016

Å lese etter samfunnet

Den danske kritikeren Tue Andersen Nexø stiller spørsmål til litteraturen som også norske kritikere kan få mye ut av å svare på.

Vending: I boken Vidnesbyrd fra velfærdsstaten argumenterer Tue Andersen Nexø for en sosial vending blant yngre danske forfattere. På veggen henger hans oldefar, nobelprisvinneren Martin Andersen Nexø. Foto: Mads Nissen / Polfoto

Ser man på den danske litteraturen fra de seneste femten årene, får man et bilde av at den har vært mer politisk enn i nabolandene. Den vanskelige arven fra – og høyresidens populistiske oppgjør med – kulturradikalismen, spørsmål om sosial mobilitet, kapitalismens annektering av 1960-tallets ideer om kreativitet og frihet og sentrum-periferi-motsetninger av nærmest fransk intensitet, har manifestert seg i en rekke betydelige samtidslitterære verk. En litteraturkritisk antologi fra 2010 hadde tittelen Velfærdsfortællinger, og det kan være en dekkende term for en samtidslitteratur som har imponerende stor kontaktflate til den velferdsstaten som er alle skandinavers livsbetingelse.

Den danske samtidslitteraturens politikk ble satt på nye begreper i kretsen rundt tidsskriftet Den blå port midt på 2000-tallet. Redaksjonen besto av poetene Mette Moestrup og Lars Skinnebach, kritikeren Tue Andersen Nexø, og senere kom blant andre romanforfatteren Lars Frost og akademikeren Torben Jelsbak til. Når Nexø (født 1974) nå har utgitt boken Vidnesbyrd fra velfærdsstaten, demonstrerer han ikke bare det interesserte lesere allerede visste, at han er sin egen generasjons sterkeste fortolker, han gjør samtidig opp regnskap for en litterær bølge­topp som manifesterte seg i dikt og romaner, essays og evenementer, unglitterære forlag og en løpende utveksling av ideer og skrivemåter som – hvis man kan uttrykke seg så gammeldags – speiler det danske (og kanskje nordiske) samfunnet i tiden etter årtusenskiftet.

 

Annonse