00:00 - 28. oktober 2016

Glupt dobbeltspel

Bjørn Godøy flettar den store verdskrigen inn i den vesle historia om ein mossing.

Kven var han eigentleg? Eivind Adler Christensen vart fødd i Moss i 1890. Her er han 14 år gamal, og einaste hane i flokken. Under første verdskrig kom Christensen tett på viktige aktørar på begge sider. Foto: Per Rolf Christensen

Visste du at artiumselevar i Norge i 1918 kunne velja denne stiloppgåva: «Hvad øder krigen av værdier, og hvorvidt kan man sige at den ogsaa skaper værdier?» Medan maskingeværa og jernbanelinjene på det europeiske kontinentet hadde opna ein heilt grufull måte å driva krig på, skulle gymnaselevar i utkanten drøfta for og i mot krig på basis av økonomiske betraktingar. Stiloppgåva uttrykker ein nesten hemningslaus opportunisme som låg og vaka under den norske nøytraliteten under verdskrigen.

Det er mykje vi ikkje veit om første verdskrig i Norge. Med boka Dobbeltspill gjer Bjørn Godøy eit forsøk på å tetta desse hola – og lukkast veldig langt på veg. Boka fortel om ein gåtefull karakter frå Moss som kjem tett på nokre svært viktige aktørar under krigen, både på britisk og på tysk side. Han held seg inne med begge partar, og blir såleis ein figur som kan spegla Norges posisjon i det store krigsdramaet. Boka er fengslande og fleirtydig, både om den store og den vesle historia.

Annonse