Annonse
00:00 - 09. september 2016

Witoszeks plagiat

«Saken har vært en stor belastning for meg. Jeg behøver ikke stjele andres ideer; jeg har mer enn nok av mine egne». Slik oppsummerer Nina Witoszek beskyldningen om plagiat.

Nina Witoszek. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse

Det var i mai i år at forskningsleder ved Senter for utvikling og miljø (SMU) Nina Witoszek ble klaget inn for Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Oslo. Klageren, filosofistudent Oscar Dybedahl, mente å kunne påvise at Witoszek hadde plagiert en artikkel av filosofen John Gray.

Ikke entydig. Tirsdag kunne forskning.no rapportere hva universitetet har kommet til. Svaret er ikke entydig. Det vil si: De to instansene som har behandlet saken er enige om at det dreier seg om plagiat. Men den ene instansen, den høyeste, mener at Witoszek, med sin plagiering, likevel ikke har opptrådt vitenskapelig uredelig.

Annonse