00:00 - 16. september 2016

Slitets menn og kvinner

To debutbøker problematiserer forestillingen om at et vanlig norsk liv er et bemidlet liv.

Likhetslandet: Kampen for tilværelsen står om mer basale ting enn tidsklemme og ekteskapsproblemer. Det er temaene i to debutantbøker.⇥Foto: Christian Belgaux
Annonse

«Kanskje vi kan åpne noen flere dører inn til virkeligheter som vi kanskje ikke engang ante at finnes?»