08:50 - 30. september 2016

Oppfordring til bråk

Landets unge forfattere er usynlige og lite debattivrige, hevdes det. Morgenbladet forsøker å få dem i tale.

Foran fra venstre: Joanna Rzadkowska, Sigurd Tenningen og Lars Petter Sveen. Bakerst fra venstre: Bjarte Breiteig og Tom Egeland. Illustrasjon: Christian Belgaux. Foto: Ingeborg Lindseth, Raymond Mosken, Bokvennen, Linn Pedersen, Akam1k3
Annonse