00:01 - 23. september 2016

– Mine erindringer står jeg ved

Et personlig vitnesbyrd fra den danske underklassen har skapt en voldsom debatt om klasse og sannhet i litteraturen. – Når mennesker ikke har noe konstruktivt å gjøre, så finner de ofte på noe destruktivt, sier forfatter Karina Pedersen.

Karina Pedersen har skrevet bok som er utformet som e-poster om oppveksten i det Pedersen omtaler som den danske underklassen – sosialboligene i Korskærparken i byen Fredericia på Jylland. Foto: Niels Hougaard
Annonse