00:00 - 09. september 2016

Kjønnskrig og brettspill

Helene Uri tar for seg et kontroversielt emne, uten å trekke det inn i komfortsonen. Det gjør Hålke til en risikabel og god roman.

Konflikt: Langt fra sommerlige landskap, plasserer Helene Uri hovedpersonene i sin seneste roman i et klaustrofobisk, bokstavelig talt innestengt kammerspill.

«Hvilken Ulykke at være en Qvinde», skrev Søren Kierkegaard, «og dog er Ulykken egentligen den, at naar man er Qvinde, saa fatter man det ikke.»

Det har gått over 170 år siden den danske filosofen kunne la en av sine skikkelser uttale dette med noe som ligner troverdighet. I Det annet kjønn fra 1949 avslørte Simone de Beauvoir en gang for alle mekanismene som skjermer kvinnen fra sin egen ulykke, idealene som binder henne til husarbeidet, til morsrollen, til den dyrebare feminiteten, og sikrer henne «lykke» – på bekostning av friheten.

I eksistensialistisk tradisjon satte de Beauvoir friheten høyest, og så derfor menneskelig samvær – ikke minst det mellom mann og kvinne – som grunnleggende konfliktfylt. Men to motstandere som møter hverandre i frihet, står også fritt til å komme til enighet. Krig gagner ingen, mente de Beauvoir.

Annonse