20:00 - 01. september 2016

I naturens stillhet og nyhetenes strøm

Politiske og samfunnsvendte dikt som er best når poeten logger av og vender seg mot naturen.

Politiske økodikt: Casper André Lugg ble tildelt Bokhandelens forfatterstipend i 2015. Nå er han ute med nye dikt der mennesket sidestilles med vekster og dyr. Foto: Anna-Julia Granberg / Blunderbuss

Et sitat av den amerikanske poeten Samuel Menashe åpner Nymånedagene, den tredje diktsamlingen til Casper André Lugg, som i 2015 ble tildelt Bokhandelens forfatterstipend: «Pity us / by the sea / on the sands / so briefly».

Linjene gir meg assosiasjoner til «det är synd om människorna», replikken som løper lik et refreng gjennom Strindbergs Ett drömspel og betoner livet som lidelsesfullt, uomgjengelig tragisk og skjebnesvangert. Luggs dikt viser seg imidlertid å være mer prisende enn klagende. Nymånedagene stiller opp det sårbare og forgjengelige ved livene våre, og det er denne menneskelige utsattheten – eller litenheten – boken er ankret i. En tanke eller opplevelse som kan synes selvsagt nok, men som hos Lugg tidvis gir utslag i dikt som griper meg i sin vakre enkelhet:

når mørket

Annonse