00:00 - 12. august 2016

— Vanskelig å få gehør

Forfatterforeningen bør åpnes for sakprosaforfattere, mener Ole Robert Sunde.

I 2011 søkte forfatterne Ivo de Figueiredo og Morten Strøksnes om opptak i Den norske Forfatterforening (DnF). Søknadene deres ble avvist på prinsipielt grunnlag. Om de Figueiredos Ibsen-biografi eller Strøksnes reiseskildring fra USA, Rett vest, var «verker av litterær verdi» var irrelevant siden det ikke dreide seg om skjønnlitteratur – i betydningen diktning, fiksjon – men sakprosa.

Forfatter Ole Robert Sunde mente den gang at de Figueiredo og Strøksnes burde blitt innvilget medlemskap. Mener han det fortsatt?

– Selvfølgelig. De skriver ræva av mange dårlige norske skjønnlitterære forfattere, det er det ikke tvil om. Når de er på sitt beste, vel å merke.

Annonse