00:00 - 05. august 2016

Tanteløs tverrfaglighet

Med det nyetablerte Forlaget Fanfare ønsker Synne Øverland Knudsen å minske avstanden mellom Oslo og Elverum – som kan være ganske lang, metaforisk sett.

Lite formelt forlag: Synne Øverland Knudsen. ⇥ Foto: Anne Valeur
Annonse