00:00 - 19. august 2016

Livets rosettastein

Den Pulitzerpris-vinnende legen Siddhartha Mukherjee forteller genenes historie som et dramatisk epos.

Illustrasjon: Christian Belgaux/Kristoffer Nilsen

Den ortodokse fortellingen om gener og arv lyder omtrent som følger: Selv om arvelighet som fenomen må ha vært ganske opplagt fra tidenes morgen, så hadde ingen den fjerneste idé om hvorfor barn ble lik foreldrene. Ikke før den beskjedne munken Gregor Mendel i 1865 kom fra intet og ved hjelp av sine krysningsforsøk med erteplanter formulerte «arvelovene», prinsippene om dominante og recessive (vikende) arveelementer.

Seks år tidligere hadde Charles Darwin publisert sin banebrytende bok Om artenes opprinnelse uten å ha peiling på hvordan egenskaper går i arv, selv om akkurat dét var en sentral forutsetning for evolusjonsteorien hans. Mendels arvelover burde altså ha blitt begjærlig omfavnet av forskningsmiljøet, men ingen tok notis av en autodidakt munk. Først i år 1900 skjer det utrolige at tre forskere parallelt gjenoppdager hans beskjedne publikasjon. Mendel geniforklares, og genetikkens historie kan begynne.

Annonse