00:00 - 19. august 2016

Kiøsteruds jo og men

Til essay å vera er «Sulten og skjønnheten» påfallande påståeleg.

Naturens mann: Siktemålet til Erland Kiøsterud er å finna ei forteljing der menneska ikkje rår over naturen, men vaktar han. Prisverdig nok, men Sulten og skjønnheten vil nok vere friskast for allereie frelste vegetarar. Foto: Finn Ståle Felberg
Annonse