00:00 - 19. august 2016

Fortelling uten helter

Med «Operasjon asfalt» gjør Marianne Neerland Soleim et viktig arbeid med å dokumentere de sovjetiske krigsfangenes liv og død i Nord-Norge.

Illegalt: En sommerdag i 1942 ble dette bildet tatt illegalt fra et fjøs på Bodøgaard i Bodø. Det viser sovjetiske krigsfanger som bærer en død kamerat til hans siste hvile.Foto: Privat/Scanpix

Under den tyske okkupasjonen var det godt over 100 000 østeuropeiske, hovedsakelig sovjetiske, krigsfanger i Norge. Nær 14 000 av dem ble drept, enten ved direkte henrettelser eller som følge av elendig forpleining og levevilkår, kombinert med hardt arbeid. Til sammenligning mistet om lag 10 000 nordmenn livet under den samme krigen.

De fleste fangeleirene lå i Nord-Norge, og de døde ble begravet i nærheten av leirene, enten av tyskerne eller fangene selv. Noen av gravplassene som fangene hadde stått for, var forseggjorte med individuelle graver og minnesmerker, og var viktige vitnesbyrd om hva som hadde skjedd på stedet.

Annonse