00:00 - 05. august 2016

De grunnleggende bestanddeler

På jordene utenfor Lund i Sverige manifesterer Europa seg i de aller, aller minste ting.

Langs E6 mellom svenskegrensen og Göteborg, et stykke sør for Strømstad, feier bilene hastig forbi et landemerke som i årtier har fått science fiction-lesende baksetepassasjerer til å sperre øynene opp: de enorme, hvite parabolantennene på komplekset med det fantastiske navnet Tanum Teleport. Anvendelsen av antennene var alltid nokså prosaisk, de tok bare imot tv- og telesignaler, men det har ikke stoppet dem fra å frakte unge sinn på fantasifulle oppdagelsesferder ut av atmosfæren. Vi kjenner det selv da vi farer forbi, hvordan blikkene våre dras mot de hvite skålene der de står rolig omgitt av svensk granskog.

Store instrumenter bygget for å lytte til eller skue utover verdensrommet, har en utvilsom romantikk. Teleskoper, observatorier og antenner som skal være vårt kollektive sanseapparat, alltid vendt utover, alltid nysgjerrig. Å bygge stort for å skue ut, i århundrer har det gitt mening.

Men de seneste tiårene, etter hvert som den kolonialistiske erobrertrangen som kulminerte med det amerikanske romfartsprogrammet Apollo (1967–1972) har måttet vike for en fornyet interesse for salig Demokrits atomer, har det vist seg at for å se de aller minste ting, må vi bygge virkelig store konstruksjoner. Og i motsetning til under romkappløpet er det ikke de føderale stormaktsstatene som har ledet vei, men derimot det pseudo-føderale, skjøre, europeiske samarbeidet: Organisasjonen Cerns anlegg i Sveits, som ble grunnlagt i 1954 for at europeiske land skulle jobbe sammen på vitenskapens område for fredelige mål, er for eksempel verdens største partikkelfysiske laboratorium, med over 2500 ansatte. Det var her, i Cerns berømte Large Hadron Collider, en underjordisk sirkeltunnel med en omkrets på 27 kilometer, at man oppdaget Higgs-bosonet.

Annonse