00:00 - 05. august 2016

De besatte

Johan Jensens debut, Kråken, er en ekspansiv og ambisiøs roman om historisk sannhetssøken der plottet etter hvert får overtaket.

Debutant: Johan Jensens Kråken er en egenrådig og ambisiøs roman. Foto: Privat

Hva ville du gjort om du, med en pistolmunning rettet mot deg, ble befalt å slå ihjel et uskyldig menneske? Nektet, selv om belønningen var at du skulle få beholde livet? Ære være deg for det.

Situasjonen er en sterk, liten scene i Johan Jensens ambisiøse og egenrådige debutroman Kråken, som effektivt kompliserer vante forestillinger om motstand og medvirkning, heroisk idealisme og prinsippløs selvoppholdelse. Vi er i en krigsfangeleir i det tyskokkuperte Nord-Norge, og som svar på idealistens manglende samarbeidsvilje hentes to nye krigsfanger ut med pistolmunninger mot tinningen.

Beordringen om å drepe blir gitt på nytt. Hva ville du gjort? Ville et «Nei!», i torden, like inn i døden, vært tilsvarende ærefullt om den kostet også to stemmeløse medfanger livet?

Annonse