Annonse

Annonse

00:00 - 03. juni 2016

Og alt skal vere kjærleik

Om våren skildrar ein svimlande kamp for å halde ein familie gåande.

Tredje bok til yngstedottera: Karl Ove Knausgårds Om våren er mange måtar ein destillert versjon av Min kamp. Foto: Thomas Nilsson/VG/NTB Scanpix

Om våren, den tredje utgivinga i Karl Ove Knausgårds årtidssyklus og brev til den yngste dottera, skil seg frå Om høsten (2015) og Om vinteren (2015) ved å vere ein samanhengande tekst, ein roman. Mens dei to tidlegare utgivingane med sine korte essay og sakprosatekstar var forsøk på å skildre og forklare verda for den ennå ufødde dottera – og i sin heilskap berre middels interessante – er det nærliggande å lese Om våren som eit forsøk på å forklare kva foreldre den vesle jenta har fått tildelt. Den historia er sterkt bevegande å lese.

 

Svakast aleine. Det den stramt strukturerte romanen heile vegen navigerer ut frå og jamt vender tilbake til, med nokre fine kvileskjer i bilde av den svenske kunstnaren Anna Bjerger, er at Knausgårds kone – berre omtalt som «din mor» – prøvde å ta sitt eige liv da ho var gravid med dottera. Korleis skildrar ein noko så vondt, som ikkje er eins eige, utan å utlevere den andre? Og enda vanskelegare: Korleis forklarer ein det for eit barn at mor ikkje berre prøvde å gjere slutt på sitt eige liv, men implisitt òg ditt?

Knausgård gjer det med kjærleik, i eit fryktlaust og varsamt språk. I romanens mest bevegande parti skildrar han kona når ho er på sitt sjukaste, korleis ho lever i ei slags skuggeverkelegheit, nærmare døden enn livet, og at det då handlar om at det nesten ikkje lenger finst berøringspunkt mellom hennar verkelegheit og den verkelegheita resten av famlien lever i. Som Knausgård enkelt og klokt skriv til dottera: «Du forstår, denne verdens skjønnhet betyr ingenting dersom du står alene i den.»

Lese mer?

UKE
59,-
Inkluderer også tilgang til arkiv og eAvis.
ABONNEMENT
Fra 35,-
per uke
Følg de viktige debattene og få en dypere innsikt i samfunnsaktuelle saker hver uke.
ARTIKKEL
20,-
Betal med Vipps/mCash/PayPal/Bitcoin.

Annonse