00:00 - 10. juni 2016

Flue på historiens vegg

Etter et liv med lesning lar Holbergprisvinner Stephen Greenblatt seg fortsatt begeistre av litteraturens forunderlighet – og hva insektsliv kan fortelle oss om Shakespeare.

Stephen Greenblatt. Vinner av Holbergprisen 2016.

Se Stephen Greenblatts holbergforelesning i Portalen

«Litteratur i bred forstand – å lage fortellinger av språk – er en av de grunnleggende menneskelige aktivitetene, og strekker seg sannsynligvis tilbake til noe som definerer hva vi er som art.

Så når vi studerer litteratur, studerer vi oss selv?

Annonse