00:00 - 10. juni 2016

Etter i sømmene

Riksrevisjonens historie 1816–2016 bør ruve i bokhyllene til alle som interesserer seg for forholdet mellom statsmaktene i Norge.

Renessanse: Under ledelse av den handlekraftige Bjarne Mørk-Eidem (gestikulerende i midten), som ble riksrevisor i 1990, fikk riksrevisjonen en sterkere stilling. Bildet er fra 1996, riksrevisjonen legger frem en redegjørelse for stortinget. Foto: Bjørn Sigurdssøn/NTB Scanpix

Riksrevisjonen? Det høres gørr kjedelig ut, vil mange sikkert si. Dem om det.

Når 200-årshistorien nå foreligger mellom to store, stive og tykke permer, er det en nasjonal begivenhet. Boken er ikke ment som folkelesning, og størrelsen (A4) gjør den best egnet oppslått på et skrivebord. I bokhyllen foran hver av de nærmere 500 ansatte i Riksrevisjonen vil den ruve. Det bør den gjøre også i departementskontorene og hos alle med interesse for forholdet mellom statsmaktene.

 

Annonse