00:01 - 27. mai 2016

Og været skiftet, og det ble varmere

Men bøkene forble de samme. Hvorfor har ikke klimakrisen en mer sentral plass i norsk samtidslitteratur?

Les mer om litteratur og klimakamp i Portalen: «Jeg kan ikke se for meg at økokritiske tekster skal kunne vekke et kollektivt emosjonelt miljøengasjement», skriver Hein Berdinesen i Vinduet. Espen D. Stabell fra Forfatternes klimaaksjon diskuterer om føre-var-prinsippet egentlig bør styre miljøkampen. 

2015 var det varmeste året noensinne. 15 av de 16 varmeste årene – fra 1880 til i dag, den historiske perioden man har sikre data om – har inntruffet etter år 2000. Vi trenger ikke lese rapportene fra FNs klimapanel lenger for å få bekreftet at klimaendringene er reelle, det holder å se på gradestokken eller ut av vinduet.

Hvis man derimot kaster et sveipende blikk ut over den norske samtidslitteraturen, ser man en ganske annen verden enn den som befinner seg utenfor stuevinduene til de tusen lesende hjem:

Annonse