00:01 - 22. april 2016

Trusler og trakassering hos naboen

En tredel av svenske forfattere og kunstnere har opplevd trusler og trakassering, viser en ny undersøkelse. Fritt Ord bidrar gjerne til en tilsvarende undersøkelse i Norge.

Det svenske Kulturdepartementets Myndigheten för kulturanalys har gjennomført en stor undersøkelse med navnet Hotad kultur? for å finne ut hvor mange svenske forfattere og kunstnere som opplever trakassering og trusler på grunn av sitt arbeid. Tidligere har dette vært mørketall, sier utreder og doktor i statsvitenskap Katharina Tollin:

– Det har ikke tidligere vært noen undersøkelser som viser hvordan situasjonen er for yrkesaktive i kultursektoren, selv om det har foregått en stor debatt om trusler og hat, og selv om mange har hevdet at truslene har tiltatt.

 

Annonse