00:00 - 15. april 2016

Religionens allmakt

Er islam mer voldelig enn andre religioner? Ja, mener den syriske dikteren Adonis.

Poet og kritiker: Ali Ahmad Said Esber, som utgir bøker under pseudonymet Adonis, ble født i Syria i 1930. Det meste av sitt voksne liv har han levd i Libanon og Frankrike. Foto: Clara Molden

«Den tenker som måtte ønske å ta avstand fra religionens klassiske oppfatninger, tillates ikke lenger å tilhøre fellesskapet.»

Ali Ahmad Said Esber, den 86 år gamle syriske poeten som utgir bøker under pseudonymet Adonis, feller en hard dom over islam og den arabiske verden i sin siste bok, Vold og islam. Her heter det at islam blokkerer for fri og kritisk tenkning, at det er umulig å være både dikter og troende muslim, at islam alltid har tjent makthaveres interesser. I det hele tatt: at islam ikke er «en religion for kunnskap, forskning, spørsmålsstilling og enkeltmenneskets utfoldelse».

Boken er skrevet ut som en samtale mellom Adonis og den fransk-marokkanske psykoanalytikeren Houria Abdelouahed. Den ble gitt ut i fjor i Paris, der Adonis har bodd i eksil i tre tiår. Nå er boken kommet på norsk.

Annonse