00:00 - 01. april 2016

Stor, vennlig kriger

– Arbeiderklassen var ikke bare den ledende og ikke bare den lidende, men også den levende klassen i det 20. århundret, hevder Kjartan Fløgstad. Og nåde den som men er noe annet.

Kritikk, ja takk: Kjartan Fløgstad beskriver sin nye bok som et forsøk på å holde fast ved tre begreper som ikke har vært de mest gjengse i samfunnsdebatten de siste årene: sosialisme, klasse og Marx.

– Det er et stridsskrift mer enn en essaysamling.

Fredag ettermiddag rett før påske. Vi har sittet nesten en time i kafeen på HL-senteret på Bygdøy og snakket når Kjartan Fløgstad sier det som vil være åpenbart for enhver som plukker opp og leser noen sider her og der i den nye boken hans Etter i saumane, med undertittelen Kultur og politikk i arbeidarklassens århundre: Her yppes det til bråk.

Og det mot et spekter av fiender som strekker seg fra det begrepsmessige (totalitarisme, kommunazisme, populærkultur etc.) over det institusjonelle (den offisielle høykulturen, norsk presse, smaksdommere generelt) til mer og mindre kjente kulturpersonligheter, intellektuelle, journalister og akademikere: Bernt Hagtvet, Finn Skårderud, Nina Witoszek, Kaj Skagen, Kjell Dragnes, Lasse Midttun, Alf van der Hagen med mange flere.

Annonse