00:00 - 11. mars 2016

Grenseland

Hvordan avsetter flyktningkrisen seg i den tyske samtidslitteraturen?

Veien inn: Ventetid i et telt utenfor det sentrale registreringskontoret for asylsøkere i Berlin. To ferske tyske romaner tar for seg asylstrømmen fra ulike innfallsvinkler. Foto: Sean Gallup/Getty Images
Annonse