00:00 - 12. februar 2016

Postulatmodernismen

To romaner fra Flamme forlag dyrker stereotypene for å si noe viktig om kultur-Norge.

Fotoillustrasjon: Christian Belgaux

Det sies at noe ikke blir mindre sant av at det sies flere ganger. Men hva er vitsen med gjentagelsen hvis alle er enige i utgangspunktet? Og det er få ting det allerede er så bred konsens om, som den generelle mistroen til den norske kultureliten. En mer eller mindre reell gruppe bestående av selvhevdende posører og strebere som har albuet og/eller ålt seg til toppen av en bransje som burde handle om det idealistiske og kompromissløse, men i stedet regjeres av de selvforherligende vulgære.

Det er den stående stereotypien. Og to nye romaner fra Flamme forlag, Samleren og Grandiosa, tar utgangspunkt i denne forestillingen, altså uten noe egentlig ønske om å utfordre den. I stedet er det snarere snakk om konsolidering. Begge romanene er formalt ambisiøse og oppriktig sannhetssøkende samtidig som de gjør omfattende bruk av referanser og bevisst distanserer seg fra det alminnelig menneskelige.

Annonse