00:00 - 19. februar 2016

Olaf Haagensen: Fra første tastetrykk

Forlagene håper å være med på den neste ­suksessen fra de aller første tastetrykkene, skriver Olaf Haagensen.

Til høsten starter Gyldendal sin egen forfatterskole, og skyter dermed inn et nytt alternativ i en allerede ganske omfattende katalog. I tillegg til ulike forfatterstudier ved Høgskulen i Telemark, Skrivekunstakademiet i Bergen, Universitetet i Tromsø og Westerdals Høyskole i Oslo, tilbys det skrivekurs ved fire av landets folkehøyskoler. Nordmenn kan også søke seg til Universitetet i Göteborg og dets velrennomerte litterär gestaltning.

Den viktigste forskjellen mellom disse og tilbudene til Gyldendal og Aschehoug, som startet skriveskole allerede i 2004, er at de sistnevnte drives av kommersielle aktører i bokbransjen. Gyldendal og Aschehoug starter ikke skriveskoler ut ifra vidløftige ideer om litterær folkeopplysning. De er forlag, de trenger bøker de kan utgi – og noen må skrive disse bøkene.

I en forlagsverden der konkurransen blir stadig hardere – ikke minst takket være de sjenerøse støtteordningene som gjør at seriøs og ofte uøkonomisk skjønnlitteratur ikke er et utgivelsesområde forbeholdt de største forlagene alene – gir det mening å knytte til seg skrivende lenge før det foreligger et ferdig manus. I stedet for å måtte vente på at den neste Knausgård skal finne det for godt å sende fra seg skriveriene sine, kan man gjennom skriveskolene (forhåpentligvis) være med på suksessen fra de første nølende tastetrykkene.

Annonse