00:00 - 19. februar 2016

Helvete på jord

To nye historieverk beskriver første halvdel av det 20. århundrets Europa som én sammenhengende krig – og advarer mot muligheten for nye folkemord i fremtiden.

Østfronten: Krigsfanger – sovjetiske soldater arrestert i Stalingrad – på marsj, oktober 1942. Ian Kershaw mener andre verdenskrig fra første dag hadde en genocid karakter som ikke var til stede 1914–1918. En nedstigning til avgrunner som aldri tidligere hadde vært oppsøkt. Foto: Roger Viollet/Getty Images

Som motto for «Helvete på jord», det sentrale kapitlet i sin seneste bok, bruker den engelske historikeren Ian Kershaw en setning fra Heda Margolius Koválys erindringer Under A Cruel Star – A Life in Prague 1941–1968: «Det virket som om vi var vitner til et fundamentalt brudd i menneskehetens utvikling, en total kollaps av mennesket som rasjonelt vesen.»

Kershaws bok har tittelen To Hell and Back, og dekker årene fra 1914 til 1949. Den begynner som en fortelling om rivaliseringen mellom Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Russland, den slutter med at jernteppet faller og at motsetningen mellom USA og Sovjetunionen dominerer Europa, midt i mellom beskrives sivilisasjonssammenbruddet under andre verdenskrig. Kapitteltitlene viser hvordan Kershaw betrakter de to verdenskrigene som én sammenhengende hendelse, som utvikler seg fra ille til verre enn verst: «Den store katastrofen», «Turbulent fred», «Dansen på vulkanen», «Skyggene samler seg», «Faresone», «Mot avgrunnen», og altså «Helvete på jord».

Utgivelsen er det første av hans to bind som avslutter en ny, ni bind stor Europa-historie, utgitt av det engelsk-amerikanske Penguin-forlaget. Kershaws siste bind, Fractured Continent foreligger ennå ikke.

Annonse