00:00 - 05. februar 2016

Bernhard Ellefsen: Kassér eller dø

Det ser ut til at den største trusselen mot bokens videre liv i biblioteket er nasjonalbibliotekaren selv, skriver Bernhard Ellefsen.

Foto: Herman Dreyer / Illustrasjon: Christian Belgaux
Annonse