00:00 - 08. januar 2016

Ungdommens subtile ironi

Man ber ikke om å bli forstått, man gjør seg forstått, skriver Olaf Haagensen.

Landets unge forfattere, de i 20-årene, føler seg misforstått, meldte Aftenposten denne uken. «Jeg har lest anmeldelser skrevet av eldre litteraturkritikere hvor vår generasjons subtile ironi og språkbruk ikke er blitt helt forstått», uttalte Amalie Kasin Lerstang (født 1988). Gine Cornelia Pedersen (født 1986) mener på sin side at «det er for få unge kritikere og for liten variasjon blant anmeldere.»

To tanker melder seg. For det første: Den eldre garde kan ikke være helt forkalket all den tid både Lerstang og Pedersen har vunnet Tarjei Vesaas’ debutantpris, som deles ut av Forfatterforeningens litterære råd, en geriatrisk gjeng der gjennomsnittsalderen i dag er 48 år. For det andre: Fra kritikersiden av bordet er forfatternes virkelighetsbeskrivelse – at det er for mange gamle anmeldere – lite gjenkjennelig.

Herfra synes problemet tvert imot å være at hukommelsen i kritikerstanden er for kort, at kritikk er noe man skriver ved siden av studiene eller som frilanser en periode før man får seg en jobb det er lettere å leve av. At unge forfattere ikke har lengre litteraturhistorisk hukommelse enn til å hevde at «vår generasjons subtile ironi» ikke blir forstått av en kritikerstand dominert av den såkalte ironigenerasjonen, er så sin sak – noe helt annet er det om kritikerne ikke har nok ballast til å gjenkjenne kulturhistoriske stereotypier når de ser dem.

Annonse