00:01 - 22. januar 2016

Kulturhistoriens komedie

Alfred Fidjestøls tvisyn kler Norsk Kulturråds historie.

Til knes i motsetninger: Kulturrådet har stadig kjempet mot politikere som nødig vil gi fra seg makten, men ifølge Alfred Fidjestøl er Rådets største utfordring plasseringen midt mellom elite- og folkekultur. Året før Kulturrådet ble etablert fikk minister Helge Sivertsen besøk av Donald på kontoret. Foto: Ivar Aaserud/Aktuell/NTB scanpix

Med tanke på at Alfred Fidjestøl er en utpreget litterært og stilistisk bevisst forfatter, kan det virke oppsiktsvekkende at en stor del av produksjonen hans hører inn under sjangeren «oppdragsskriving». I 2013 skrev han Det norske teatrets historie, Trass alt, og i høst fulgte boken om Norsk Kulturråds historie.

Slike oppdrag tilhører jo faghistorikernes domene, gjør det ikke? Vel, historisk sett er ikke det nødvendigvis tilfellet. Snarere hører Fidjestøl hjemme i en lang tradisjon for litterær kulturhistorieskrivning, vel å merke i sin nynorske støpning, kjennetegnet av muntlig fortellerglede, lun ironi og dempet eleganteri.

Lun ironi er forresten å ta for svakt i. Eit eiga rom er intet mindre enn Norsk Kulturråds historie skrevet som komedie. Sjangervalget er vellykket: Her er flust av mennesker som løper inn og ut av rom, her er misforståelser, feilsiteringer, knall og fall når pompøsiteter møter realiteter, alle karakterene, enten de er kulturministere, kulturrådsledere eller kunstnere, kjemper for kulturen, som alle mener er viktig, uten at noen helt kan si hvorfor. Og når man kjemper for innflytelse og makt, er det alltid med de edleste hensikter, selvsagt.

Annonse