00:01 - 22. januar 2016

Klimarevolusjon nå

Espen Stuelands økokritiske essays søker et språk som går bakenfor vitenskapens regnestykker.

Tatt av flommen: 9. november 2014 rev elven Opo med seg deler av stuegulvet i dette huset i Odda. Espen Stueland, som selv er bosatt i flomutsatte Voss, skriver om klimaendringene og mobiliserer til handling boken 700-årsflommen.Foto: Marita Aarekol
Annonse