00:00 - 29. januar 2016

Filosofi i blodbadet

Den europeiske filosofiens verden ble filleristet av første verdenskrig. Siden var det ingen vei tilbake til idyllen.

Ingenmannsland: Første verdenskrig ble et avgjørende vendepunkt i den europeiske filosofien. Foto: Underwood Archives / Getty Images

Det er en gåte at filosofer så ofte er blitt fremstilt som rolige, sindige tenkere i støvete studerkamre verden over. Allerede i antikken burde den myten vært parkert: Sokrates måtte tømme giftbegeret, Arkimedes ble brutalt drept i et romersk angrep.

Men uansett hvilke mål man bruker, var årene fra 1914 til 1918 en ekstrem tid, hvor filosofien ble presset ut av akademirommene og lesesalene og inn i aktiv strid, hvor den ble satt på prøve nærmest på liv og død. Derfor er den svenske professoren Svante Nordins bok Filosofenes krig. Den europeiske filosofien under første verdenskrig så velkommen.

Det finnes allerede svært gode bøker om krigens betydning for litteratur, kunst og kultur. Paul Fussells The Great War and Modern Memory, Modris Eksteins’ The Rites of Spring og Jay Winters Sites of Memory, Sites of Mourning kan anbefales. Svante Nordin nevner dem alle, men går selv tettere på filosofien og filosofene.

Annonse