00:01 - 15. januar 2016

Farvel, skumbad

Dag O. Hessen oppfordrer hver og en av oss til å ta vårt karbonansvar på alvor.

Klimaverstinger: Dag O. Hessen viser hvordan klodens kollaps er innvevd i vårt daglige adferdsmønster og argumenterer for en radikal reduksjon i forbruket
Annonse

«Hvert avsnitt dirrer av vitalitet.»