00:01 - 15. januar 2016

Farvel, skumbad

Dag O. Hessen oppfordrer hver og en av oss til å ta vårt karbonansvar på alvor.

Klimaverstinger: Dag O. Hessen viser hvordan klodens kollaps er innvevd i vårt daglige adferdsmønster og argumenterer for en radikal reduksjon i forbruket

«Miljødetektiver må passe på, for fremtiden begynner nå», var Blekkulf-mantraet vi som vokste opp på nittitallet ble fôret med. I Dag O. Hessens bok C. Karbon – en uautorisert biografi, har fremtiden begynt for lenge siden. «Vi har ingen år på oss», skriver han: Hvis kloden skal overleve, er vi nødt til å redusere de menneskeskapte CO2-utslippene.

At vi står midt oppe i en global klimakrise har vi hørt i årevis. Likevel gjør Hessens fremstilling inntrykk, både fordi han personliggjør klimakrisen, men også fordi han forklarer så tydelig hvordan karbonkretsløpet, fotosyntesen og menneskets inngripen i jordas balanse, henger sammen med klimaendringene.

 

Annonse