00:45 - 12. juni 2015

Stykkevis og delt

Dag Solstads seneste tanker fra skrivebordet favner i fullt monn hans doble rolle som antikonform forfatterintellektuell og bustehodet showmann.

I vesterled: Er det en newyorker som kommer til å innlede nylesningen av Norges seigeste anti-amerikaner, Dag Solstad? Foto: Johannes Worsøe Berg

PROSA

Tekstene i Artikler 2005–2014 kan uforbeholdent karakteriseres som «viktige» – ganske enkelt fordi de alle er skrevet av Dag Solstad. De utfyller vårt bilde av romanforfatteren norske lesere, profesjonelle så vel som allment opplyste, har valgt å anse som den betydeligste, skjønnlitterære fortolkeren av Norge og den norske livsverdenen de siste 30-40 årene. Om denne kvalitetsdommen blir stående i fremtiden, gjenstår å se, men inntil videre er det den man må forholde seg til når man åpner en bok av Dag Solstad.

I møte med et av sitt lands kanoniserte forfatterskap, leser man alltid i en viss forstand om seg selv: Dette mener «vi» er godt, dette mener «vi» utsier noe om «oss» og «vårt». Inntar man et slikt perspektiv på Solstads ferske artikkelsamling, får man en «nasjonalforfatter» for Norge ved begynnelsen av det 21. århundret som det ikke er helt enkelt å forklare for utenlandske venner:

Annonse