10:28 - 17. april 2015

Steiner til byrden

Kaj Skagens omfattende verk om Rudolf Steiner gir inntrykk av en biograf som fester lit til alt, bare det ikke er allment akseptert eller begrunnet av vitenskap.

Livsverk: Kaj Skagen har skrevet tusen sider om Rudolf Steiner, grunnlegger av antroposofien. Steiner var forfatter og filosof, men også interessert i arkitektur, der hans idealer forbød rette linjer. I John Boltons portrett sees det såkalte Goetheanum i Dornach, som Steiner selv planla og tegnet. Foto: Topfoto/NTB Scanpix

Morgen ved midnatt er ikke en vanlig sakprosautgivelse. Her dreier det seg ikke om en forfatter som i samarbeid med et forlag har skaffet seg midler til å skrive en bok på en to-tre år. Tusensidersutgivelsen, som Kaj Skagen i forordet omtaler som et livsverk, er resultat av over førti års beskjeftigelse med antroposofiens grunnlegger, Rudolf Steiner (1861–1924) og handler ikke bare om å forstå denne personens skrifter og liv, men også om å skaffe seg en verdensanskuelse og et livssyn.

Skagen plasserer Steiner-boken i sitt eget, omfattende, forfatterskap, som begynte med dikt i 1971 og har fortsatt med romaner, essays, artikler og tidsskriftarbeid. Professor Eivind Tjønneland hevder i Norsk biografisk leksikon at Skagen etter at han på 1980-tallet «ble utsatt for urettferdig behandling» i et par debatter utløst av hans romaner, konsentrerte seg om å formidle antroposofisk «tankegods». I senere år har Kaj Skagen tatt del i det offentlige ordskifte som kommentator i Dag og Tid.

 

Annonse