10:28 - 17. april 2015

Steiner til byrden

Kaj Skagens omfattende verk om Rudolf Steiner gir inntrykk av en biograf som fester lit til alt, bare det ikke er allment akseptert eller begrunnet av vitenskap.

Livsverk: Kaj Skagen har skrevet tusen sider om Rudolf Steiner, grunnlegger av antroposofien. Steiner var forfatter og filosof, men også interessert i arkitektur, der hans idealer forbød rette linjer. I John Boltons portrett sees det såkalte Goetheanum i Dornach, som Steiner selv planla og tegnet. Foto: Topfoto/NTB Scanpix
Annonse