00:45 - 13. mars 2015

Prestegårdsidyll i Industrigaten

Venn eller fiende? I Rune Slagstads lærde stollek er spørsmålet ikke privat, men politisk.

Hjemme hos: Flere av bokens intervjuer foregår i Rune Slagstads leilighet i Industrigaten. Foto: Siv Dolmen

Tilløp til offentlighet er den tredje boken Rune Slagstad gir ut med artikler, innlegg, taler, kronikker, svarinnlegg og replikker. Fra 2005 til nå utgjør det 2 724 sider. I årets bok kommer meningsfeller og motstandere også til orde, og en tabula gratulatoria på elleve sider markerer at utgivelsen er et slags uortodokst festskrift til professorens syttiårsdag.

Det er mye bra lesestoff her, for eksempel Slagstads egne uttalelser om advokatstanden, hans minneartikkel om antropologen Marianne Gullestad, hans innlegg om helsevesenet og om Paal Berg.

Annonse