12:02 - 30. januar 2015

Illustrert vitenskap

Esben S. Titlands utgivelser om økonomi og arkitektur utfordrer ikke bare oppfatningen om hva en tegneserie kan være, men også hvor de kan befinne seg.

Illustrasjon: Fra Espen S. Titland: Piketty på 1-2-3.

ANMELDELSE

Esben S. Titland har de siste årene markert seg som en av landets mest interessante tegneserieskapere. Dette skyldes ikke bare hans utforskning av mediets unike fortellermuligheter, men også at han helt bevisst synes å sky den tradisjonelle norske forståelsen av tegneserieskaperrollen. Titland figurerer side om side med det etablerte norske tegneseriemiljøet i antologier som Smuss og Forresten, men han har også sterke bånd til Oslos hardcore- og pønkmiljø, og hans to soloutgivelser fra 2014 er utgitt henholdsvis av et arkitektkontor og et forlag med et uttalt venstrepolitisk ståsted.

I Titlands produksjon går det et tydelig skille mellom de klassisk fortellende og tydelig selvbiografisk inspirerte heftene han utga i andre halvdel av 00-tallet, og den selvsikre utforskningen av tegneseriemediets fortellermuligheter og rolle i offentligheten som preger hans virksomhet i dag. Det er ikke helt godt å si nøyaktig hvor dette skillet går, men hans arbeider fra 2014 understreker at vi nå har å gjøre med en moden tegneserieskaper som bevisst opererer utenfor mediets tradisjonelle nedslagsfelt.

Annonse