14:54 - 10. april 2015

Dramatisert stillstandsrapport

Nordisk råds litteraturpris: Skildringar av ein joggetur på villspor demonstrerer Helle Helles talent for dramatikk.

Nominert til Nordisk råds litteraturpris: Helle Helles nyaste roman skildrar to mennneske som treng å finne ei ny vending. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse

«Hvert avsnitt dirrer av vitalitet.»