00:00 - 11. desember 2015

Figueiredo: Sakprosaens biografiske vending

Hvorfor skriver vi som vil skildre verden, så mye om oss selv, spør Ivo de Figueiredo.

Forleden dag dukket en artikkel i Politiken opp på Facebook-siden min. Artikkelens emne var den nye trenden innenfor litterær sakprosa der en jeg-forteller formidler et faglig stoff, gjerne i form av en reise der fortelleren jakter på svar og trekker inn sine egne tanker og liv. I stedet for simpelten å skrive om for eksempel havet, skriver man en personlig beretning om havet, slik Morten Strøksnes har gjort med høstens suksess Havboka.

Det var nettopp min kollega Morten som hadde tagget meg til artikkelen, og vi fulgte raskt opp med noen betraktninger rundt den vanskelige balansegangen mellom det personlige og det saklige:

Jeg fortalte at jeg satt med en bok til anmeldelse jeg mente ikke klarer dette, men der det personlige og biografiske stiller seg i veien for stoffet. Morten Strøksnes mente balansegangen var hårfin mellom det personlige, som knytter an til stoffet, og det private og pludrende, som fort kan bli irriterende, men også kan utgjøre bokens kjerne.

Annonse