00:00 - 18. desember 2015

En verden utslettet

Joseph Roths essay Jøder på vandring er både et opplysningsprosjekt og en kjærlig anerkjennelse av forfatterens eget opphav.

Paris: Joseph Roth sammen med sin kone Friederike (Friedl) Reichler fotografert i Paris i 1925. Foto: Imagno/Getty Images

En av de sterkeste scenene i Shoah (1985), Claude Lanzmanns monumentale film om folkemordet på Europas jøder, er ikke mer enn et knapt minutt lang. Den viser to overlevende fra Warszawa-gettoen, en mor og en datter. Vi ser dem i en leilighet i New York City, og hører dem synge en sang på jiddisk, et kulturspråk som før andre verdenskrig ble snakket av rundt tolv millioner jøder i Sentral- og Øst-Europa. Det er lyden av en tapt verden.

Joseph Roth skriver ingenting om det jiddiske språket i Jøder på vandring, et essay om den østjødiske kulturen som ble utgitt første gang i 1927, og som Roth føyde et etterord til så sent som i 1937, to år før sin død. Den historiske erfaringen tilsa at stormen som brygget, kunne etterlate tusenvis, ja til og med titusenvis av døde, men en ødeleggelse så omfattende at den i praksis utslettet et språk – det må ha overskredet Roths forestillingsevne, i likhet med de fleste andres.

Annonse