00:00 - 20. november 2015

Artenes utryddelse, minutt for minutt

En av verdens aller skarpeste formidlere av økologisk kunnskap makter å gi leseren konkret innsikt i menneskeartens betydning for Jordens biologiske mangfold.

Masseutryddelse: Asteroidenedslaget som blant annet utryddet dinosaurene, regnes som den foreløpig siste av i alt fem masseutryddelser av arter. Elizabeth Kolbert argumenterer overbevisende for at vi nå lever midt i en sjette slik masseutryddelse, denne gang forårsaket av mennesker. Foto: Universal History Archive/Getty Images
Annonse