00:00 - 20. november 2015

Artenes utryddelse, minutt for minutt

En av verdens aller skarpeste formidlere av økologisk kunnskap makter å gi leseren konkret innsikt i menneskeartens betydning for Jordens biologiske mangfold.

Masseutryddelse: Asteroidenedslaget som blant annet utryddet dinosaurene, regnes som den foreløpig siste av i alt fem masseutryddelser av arter. Elizabeth Kolbert argumenterer overbevisende for at vi nå lever midt i en sjette slik masseutryddelse, denne gang forårsaket av mennesker. Foto: Universal History Archive/Getty Images

Få tekster har gjort slikt inntrykk på meg som artikkelen «The Sixth Extinction», skrevet av journalisten Elizabeth Kolbert og publisert i magasinet The New Yorker i 2009. Knapt en dag har gått disse seks årene uten at jeg har tenkt på problemer Kolbert berørte der. I fjor kom boken med samme tittel på engelsk. Den innbragte henne en velfortjent Pulitzer-pris i kategorien sakprosa, og nå er den tilgjengelig på norsk takket være det nystartede forlaget Mime. Og Kolberts journalistiske fortelling om vitenskapen omkring menneskeartens betydning for Jordens biologiske mangfold er ikke mindre gruoppvekkende i boklengde.

«Den sjette utryddelsen» er den populærvitenskapelige betegnelsen på en etter hvert etablert hypotese om at vi lever midt i en såkalt masseutryddelse av arter. En slik masseutryddelse er et uhyre sjeldent fenomen: Bare fem har funnet sted de foregående 500 millioner årene, og den forrige er den mest berømte – nemlig asteroidenedslaget som utryddet dinosaurene samt tre firedeler av alle plante- og dyrearter for 66 millioner år siden. Om den raskt voksende forståelsen av disse utryddelseshendelsene skriver Kolbert talende: «I det som kan virke som et fantastisk sammentreff, har historien om disse fem store masseutryddelsene blitt avdekket akkurat idet vi begynner å forstå at vi er årsaken til en ny masseutryddelse.»

 

Annonse