00:00 - 09. oktober 2015

Mangelens grøde

I et fellesskap er det alltid også en tilkortkommenhet, noe som ikke får plass, mener Nordisk råd-aktuelle Kristine Næss. – Det er løgn at det alltid er noe godt i en gruppe, sier hun.

Blikk fra utsiden: I romanen Bare et menneske skriver Kristine Næss om utenforskap og avstanden mellom ideal og virkelighet, en tematikk hun stadig vender tilbake til. – Jeg er interessert i det som faller utenfor, det som er på grensen. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse