00:00 - 02. oktober 2015

Kritikken og leserne

Hvorfor er ikke kritikerne mer opptatt av hensynet til den alminnelige leser, spør Frode Helmich Pedersen.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner

Ifølge Walter Benjamin er et diktverk aldri skrevet for leserens skyld. Påstanden er naturligvis diskutabel, men fremdeles mulig å argumentere for. Noe tilsvarende kan imidlertid ikke sies om litteraturkritikken: Ingen kan påstå at den er skrevet med noe annet enn leserne for øye. Men hvilken plass har egentlig spørsmålet om lesernes interesser i litteraturkritiske debatter?

Diskusjonene som har pågått i norsk offentlighet de siste årene kan forsøksvis deles inn i tre hovedkategorier: Vi har for det første krise­debatten, som omhandler den tradisjonelle litteraturkritikkens stadig skrinnere kår i den norske medievirkeligheten. For det andre har vi debatter som oppstår i kjølvannet av enkeltanmeldelser, som da en krakilsk Tore Renberg i fjor gikk i strupen på Bernhard Ellefsen på grunn av en ufordelaktig anmeldelse. Den tredje kategorien er metadebatten, som angår mer kultur­sosiologiske spørsmål av typen: «Hvorfor skriver disse kritikerne slik akkurat nå?», hvor det blant annet antydes at kritikere skriver som de gjør for å skaffe seg prestisje innenfor sine egne kritikerklikker.

Annonse