00:00 - 30. oktober 2015

Kjærleik revisited

Geir Gulliksen tar eit stilistisk og konfronterande steg vidare i utforskinga av det moderne parforholdet.

Etter brotet: Geir Gulliksen stiller skarpt på det komplekse ansvaret menneske har overfor kvarandre, og like mykje overfor seg sjølv. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse