Annonse
00:00 - 30. oktober 2015

Kjærleik revisited

Geir Gulliksen tar eit stilistisk og konfronterande steg vidare i utforskinga av det moderne parforholdet.

Etter brotet: Geir Gulliksen stiller skarpt på det komplekse ansvaret menneske har overfor kvarandre, og like mykje overfor seg sjølv. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse

Geir Gulliksens bøker demonstrerer ei særprega evne til å legge autentisk, levd liv inn i uvanleg god prosa og poesi; altså ein litteratur som er markant litterær, som helst og berre er litteratur, men som på same tid legg seg tett, tett inntil den verkelegheita den brukar som materiale. Slik blir det naturleg, ja nesten nødvendig å lese Gulliksen opp mot essayistikken hans når ein les romanane.

 

Essayistiske ekko. For det finst klare ekko mellom Gulliksens bøker og essays. Når han skriv om skotske Ali Smiths litteratur og skildrar korleis den er open mot livet, er det ein like presis karakteristikk av Gulliksens eigen prosa. Og når han i årets roman metodisk og nokså nådelaust granskar kjærleikens og det moderne parforholdets vesen og samanbrot, kan ein hevde at det er like mykje essayistikk (aristokratisk eller ikkje) som skjønnlitteratur; essayistisk i viljen til å utforske og opne opp for å forstå.

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.
Annonse

Sommerkampanje med 50% rabatt på abonnement. Trykk her for bestilling.