00:00 - 30. oktober 2015

Askildsens etterskrift

Novellene fra Kjell Askildsens notatbøker spenner fra det mislykkede til det briljante – men først og fremst minner de oss om forfatterskapets kvaliteter.

Kvalitetleverandør: Kjell Askildsen har ikke kommet med unødige utgivelser opp gjennom årene, og den nye novelle­samlingen er heller ikke unødvendig; den fyller Morgenbladets anmelder med takknemlighet. Foto: Ellen Lande Gossner

Da jeg på listen over høstens bebudede bøker så annonsert en novellesamling av Kjell Askildsen, satte jeg havremelken i halsen. Hva var dette for en bok? Hadde ikke Askildsen markert sin endelige avskjed med forfattergjerningen ved å publisere en halvskrevet novelle i Samtiden i 2009? Etter å ha tenkt meg om skjønte jeg at det måtte dreie seg et utvalg av tidligere upubliserte tekster, noe à la det Robert Musil kalte «fra en levende forfatters etterlatte papirer».

Ifølge bokens sluttnotis er de fleste av novellene i Vennskapets pris skrevet mellom 1998 og 2004. Blant unntakene er novellefragmentet «Den andre drømmen», som ble til allerede på 1980-tallet, og som ble fremført av skuespilleren Ole Johan Skjelbreid på litteraturfestivalen i Lillehammer i fjor.

Forresten er det ikke riktig å si at ingen av disse novellene er trykket før: En tidligere versjon av «Martin Hansens utflukt» ble publisert som eneste nyskrevne novelle i samlingen En plutselig frigjørende tanke fra 1999. Dessuten er flere av de øvrige tekstene trykket enten i utdrag eller i sin helhet i Alf van der Hagens intervjubok Kjell Askildsen. Et liv.

Annonse