00:00 - 11. september 2015

Mens tastene gråter, mjukt

I Jan Kjærstads nye roman dukker tekstene fra The Beatles’ White Album opp som dialoger, og en norsk bluesgitarist tar nesten jobben til Neil Young.

Musikk, overalt: – Alle romanene mine har innslag av musikk, sier Jan Kjærstad. Den nye boka Slekters gang er intet unntak.
Annonse