Annonse
11:17 - 26. juni 2015

Ubesværet letthet

I en norsk tegneserievår preget av sterke debututgivelser, fremstår Kristian Krohg-Sørensen som en dyktig forteller med et øye for detaljer.

Illulstrasjon: Kristian Krogh-Sørensen
Annonse

Den kanskje beste målestokken på tegneseriemediets allmennkulturelle aksept er den økende interessen for journalistiske, dokumentariske og historiske tegneseriearbeider. Og når denne typen non fiction-tegneserier nå gradvis er i ferd med å konsolideres som et distinkt felt – snarere enn en løs «diverse»-kategori av kuriositeter og nybrottsarbeider – melder det seg visse grunnleggende spørsmål om hvordan man skal forholde seg til disse arbeidenes fremstilling av fakta.

For i motsetning til prosa og film er det i tegneseriesammenheng umulig å ikke reflektere over opphavspersonen(e)s subjektive tilnærming. Vissheten om at noen har prosessert og formet kjensgjerningene i henhold til sine egne oppfatninger og estetiske tilbøyeligheter er tilstede i hver eneste rute og strek, og dette spenner uunngåelig bein på forestillingen om «rene» fakta.

 

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvererklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Bøker