14:12 - 26. juni 2014

Tegning mot fortrengning

Øyvind Vågnes’ studie av tegneserier gir oss velfunderte lesninger av dokumentariske hovedverk, men begrenset blikk på en sammensatt sjanger.

Det som ikke kan sies: I tegneserier som Joe Saccos Fotnoter i Gaza kan bildene formidle hendelser og opplevelser som personkildene har vanskelig for å uttrykke med ord. Foto: Fra boken

ANMELDELSE

Det finnes ikke flere fagbøker om tegneserier her til lands enn at en bokutgivelse om temaet har nyhetsverdi. Den dokumentariske teikneserien av Øyvind Vågnes fra Universitetet i Bergen er i tillegg det første akademiske arbeidet i bokform. De tidligere norske utgivelsene har vært populariserte fagbøker eller inntatt en parodisk tilnærming til den akademiske fremstillingsmåten. Den nærmeste forløperen til Vågnes’ studie er medieviteren Knut Ståle Hauges En tiger i Tommys tanker, om Bill Wattersons stripeserie, men den litt over ti år gamle boken mangler forankringen i internasjonal tegneserieforskning som Vågnes har i sitt arbeid.

Virkelighetsbaserte tegneserier er i og for seg ikke noe nytt, men sjangeren har tradisjonelt vært enkle fremstillinger av velkjente hendelser. Med Art Spiegelmans holocaustserie Maus som det sentrale forbildet, et verk Vågnes omtaler grundig, har de siste tiårenes dokumentarserier hevet både det tematiske og estetiske ambisjonsnivået. Tegneseriene beskriver nye sider ved det som allerede er kjent, eller tar for seg mer ukjente hendelser, personer eller fenomener. Internasjonalt har det dokumentariske tilsnittet vært den mest markante tendensen innenfor moderne tegneserier. Steffen Kvernelands Munch-biografi er bare ett eksempel blant de norske seriene på denne tendensen.

Annonse