12:30 - 28. mars 2014

Samtiden ligger bak oss nå

Gunnar Danbolt skriver egentlig krim, uansett hva han skriver om.

Kjent kunstner: Bjarne Melgaard er ofte den eneste kunstneren mange mennesker i beslutningsfattende posisjoner har hørt om – og han liker de som oftest ikke. Fra «A New Novel by Bjarne Melgaard» (2012). Bilde fra boken.
Annonse